040500 410000 48505D 5C5D1B 710000 9C9899 BA0000 F4000A

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

The Hill

Posted by
Vahid (Tehran, Iran) on 29 May 2009 in Landscape & Rural and Portfolio.

D . A from tehran, Iran

سلام
آقا ایول
از بالا تا پایین این کادر همش دیدنیه
چه رنگ های زیبایی رو ثبت کردید
زیبایی شدهHDR
خوشحال میشم به منم سری بزنید

5 Jun 2009 8:55pm

Vahid from Tehran, Iran

مرسی.
لطف دارین.
حتما

6 Jun 2009 10:40am

Ahmad from Larestan, Iran

من خواب دیده ام که تو آغاز میشوی
بنیانگذار سلسـله ناز میشوی
... بر شاخه شکسته این سرو بی رمق
با مرغکان پر شکسته هم آواز میشوی

همه با هم برای ایران
سبز باشید

10 Jun 2009 3:13am

Hassan from Tehran, Iran

خیلی زیبا شده
رنگهاش زنده است
موفق باشی وحید جان
داداش کم پیدا هستی

11 Jun 2009 7:37pm